Αρχική > Δράσεις > Α. Προπαρασκευαστικές δράσεις, εκπόνηση σχεδίων διαχείρησης ή/και σχεδίων δράσεων > Α2 Αξιολόγηση της κατανομής και του αριθμού των αρκούδων στην περιοχή του έργου

Ένας από πιο σημαντικούς στόχους του έργου είναι η αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων σύγκρουσης του ανθρώπου με την αρκούδα. Καθώς δεν γνωρίζουμε το πραγματικό μέγεθος των απωλειών αρκούδων στην περιοχή του έργου, είναι πολύ σημαντικό να εξάγουμε μια πλήρη και τεκμηριωμένη εικόνα τους υπάρχοντος πληθυσμού, με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να καθορίσουμε καλύτερα και να προσαρμόσουμε τον γεωγραφικό και λειτουργικό χώρο για τις συγκεκριμένες δράσεις διάσωσης του. Επομένως, είναι σημαντικό να συγκεντρωθούν πληροφορίες βασισμένες με πραγματικά στοιχεία για τον αριθμό των αρκούδων που υπάρχουν στην περιοχή του έργου, η κατανομή του πληθυσμού (ηλικιακές κλίμακες, ποσοστό ανά φύλλο κλπ) καθώς και τις γενετικές διαφοροποιήσεις και τις φυσικές αντοχές τους. Στοιχεία για το μέγεθος του πληθυσμού και τη γενετική καταγωγή των τοπικών αρκούδων αποτελούν κρίσιμες παράμετροι που επηρεάζουν την βιωσιμότητα του, τη λήψη αποφάσεων και το σχέδιο διάσωσης και που συμμετέχουν στους μακροπρόθεσμους στόχους του έργου.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το συνδυασμό τριών μη παρεμβατικών μεθόδων/τεχνικών:

Α. Συλλογή γενετικού υλικού της αρκούδας (τρίχες, περιττώματα) για να γίνουν γενετικές αναλύσεις (αποτύπωμα DNA) (αυτή θα είναι η κύρια μέθοδος που θα αναπτυχθεί και θα ανταποκρίνεται στους στόχους του έργου σχετικά με τη γενετική διαφοροποίηση και αξιολόγηση του μεγέθους του πληθυσμού στην περιοχή του έργου.

Β. έρευνες πεδίου (για την αναγνώριση για της γενικής παρουσίας και δραστηριότητας της αρκούδας στην περιοχή του έργου μέσω του προσδιορισμού των κατάλληλων βιο-δεικτών.

Γ. Λειτουργία δικτύου καμερών IR για την προσωποποιημένη αναγνώριση της κάθε μιας αρκούδας.

Οι μέθοδοι Β και Γ θα είναι υποστηρικτικές και βοηθητικές στην μέθοδο Α η οποία αναμένεται να παράγει σημαντικότερα αποτελέσματα.