Αρχική > Δράσεις > Α. Προπαρασκευαστικές δράσεις, εκπόνηση σχεδίων διαχείρησης ή/και σχεδίων δράσεων > A3 Ταυτοποίηση - οριοθέτηση τομέων συγκρούσεων υψηλού κινδύνου μεταξύ ανθρώπων και αρκούδων

Η δράση αυτή αποσκοπεί σε συγκεκριμένη κατάταξη, χαρτογράφηση και απεικόνιση τομέων εντός της περιοχής του έργου, παρουσιάζοντας τον υψηλό κίνδυνο εμφάνισης παρεμβολών ανθρώπου-αρκούδας, οι οποίες ενδέχεται να εκφυλίζονται σε καταστάσεις σύγκρουσης με αρνητικές επιπτώσεις στα στοχευόμενα είδη. Η περίμετρος που εμφανίζεται η Καφέ Αρκούδα στην Ελλάδα, χαρακτηρίζεται (όπως στις περισσότερες Ευρωπαϊκές Χώρες όπου εμφανίζονται μεγάλα σαρκοφάγα) από μια σχετικά υψηλή πυκνότητα ανθρώπινων εγκαταστάσεων (συνήθως μικρά χωριά). Συνολικά και με νούμερα αυτό σημαίνει λιγότερα από 1.110 χωριά παρατηρούνται στην περίμετρο της περιοχής του ζώου (~21.000 τ.χιλ.), με περίπου 160.000 κατοίκους. Στην κλίμακα της περιοχής του έργου, υπάρχουν περίπου 25 χωριά σε περίπου 600 τ.χλμ. με 17.000 κατοίκους. Αυτή η κατάσταση της χωρικής αλληλοκάλυψης των οικοτόπων ανθρώπου και αρκούδας, έχει διαμορφώσει με τον καιρό ένα μοντέλο βιώσιμης συνύπαρξης αλλά με αρκετά προβλήματα τα οποία κατηγοριοποιούνται στα εξής:

- μεγάλη ευελιξία και ικανότητα προσαρμογής των αρκούδων απέναντι στην ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα

- τα επίπεδα της ανθρώπινης αποδοχής/ανεκτικότητας που υπόκεινται σε διακυμάνσεις ανάλογα με τα αρνητικά αποτελέσματα αυτής της συνύπαρξης

Παρόλα αυτά, όλο το σύστημα της συνύπαρξης του ανθρώπου με την αρκούδα, εξαρτάται από μια σχετικά ευαίσθητη ισορροπία η οποία πολύ συχνά διαταράσσεται με βλαβερά αποτελέσματα. Γι΄ αυτό είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε, να ποσοτικοποίησουμε και να διαχειριστούμε αυτά τα όρια, έτσι ώστε να γίνει αυτή η συνύπαρξη όσο το δυνατό πιο βιώσιμη. Οι καταστροφές στις αγροτικές καλλιέργειες από τις αρκούδες και η παρέμβαση σε αγροτικές περιοχές ( συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του έργου), πάντα ήταν μέρος της καθημερινότητας και της πραγματικότητας. Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η πλειονότητα των αντικρουόμενων καταστάσεων προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις και συμπεριφορές στις τοπικές κοινότητες και είχε αρνητικό αντίκτυπο σ΄ αυτά τα είδη αρκούδας, που γίνονται διαχειρίσιμα και λύνονται μέσα από τη χρήση διαφόρων τρόπων και μηχανισμών όπως: με σύστημα αποζημίωσης ζημιών, με αυξανόμενη χρήση των προληπτικών μέτρων, με τη συνεχή προσπάθεια για ενημέρωση και πληροφόρηση με συνεργασίες. Όμως, σε τοπικό επίπεδο, δεν ήταν πάντα αυτό το θέμα που δημιουργούσε προβλήματα που επιμένουν κυρίως λόγω του συνδυασμού των παρακάτω παραγόντων:

- αλλαγές στις χρήσεις γης: αύξηση των καλλιεργειών που προσφέρουν τροφή στις αρκούδες

- αύξηση της ανθρώπινης δραστηριότητας που σχετίζονται με τη δημιουργία πόλους έλξης για φαγητό όπως οι χωματερές (λόφοι από οικιακά απορρίμματα?)

- εγγύτητα των εγκαταστάσεων που συγκεντρώνουν ένα σημαντικό κομμάτι από πηγές τροφής (οπωρώνες, κλπ) στο δάσος ή σε ημι-δασικές περιοχές

- κατακερματισμός οικότοπων και η διαταραχή του πληθυσμού από την κατασκευή μεγάλων υποδομών

- ικανότητα των αρκούδων να αναπτύσσουν ικανότητες και συμπεριφορά που τους οδηγεί πιο εύκολα στο φαγητό

Αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει στη αλλαγή του μοντέλου συνύπαρξης του ανθρώπου και της αρκούδας με τον πολλαπλασιασμό των περιστατικών σύγκρουσης.

Η αναγνώριση και η περιγραφή στην περιοχή του έργου, των κρίσιμων σημείων με τον μεγαλύτερο κίνδυνο της αλληλεπίδρασης αρκούδας - ανθρώπου, μπορεί να επιτευχθεί μέσω του συνδυασμού της ανάλυσης και της αξιολόγησης όλων των σχετικών παραγόντων που αφορούν στην ανθρώπινη δραστηριότητα και στα στοιχεία των υποδομών σε σχέση με τα στοιχεία του περιβάλλοντος της αρκούδας.