Αρχική > Δράσεις > E. Ευαισθητοποίηση του Κοινού και Διάδοση των Αποτελεσμάτων > E1 Μέσα ενημέρωσης, έντυπο υλικό, δημόσιες εκδηλώσεις, συναντήσεις και σεμινάρια

Ο κύριος στόχος αυτής της δράσης είναι η εισαγωγή και η διάδοση του κεντρικού μηνύματος του έργου στο κοινό στόχο (ευρύ κοινό, ντόπιοι και βασικές ομάδες ενδιαφερομένων) σχετικά με τη συνύπαρξη ανθρώπου και αρκούδας. Η εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που θα διεξαχθεί θα αντιμετωπίσει το ζήτημα της «προβληματικής» συνύπαρξης ανθρώπου και αρκούδας που ενθαρρύνει την παράνομη δολοφονία αρκούδων, ιδίως σε ορισμένες ομάδες ενδιαφερομένων (κτηνοτρόφοι, βοσκοί, αγρότες, κυνηγοί και τοπικοί πληθυσμοί) και θα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη βασική φυσική ιστορία των αρκούδων, την αλληλεπίδραση της άγριας ζωής με τους ανθρώπους, το πιθανό οικονομικό όφελος που μπορεί να προσφέρει αυτό το είδος και τους τρόπους συνύπαρξης μεταξύ ανθρώπων και αρκούδων. Μέσα από τα εργαλεία επικοινωνίας που αναπτύσσονται στην ενέργεια Ε1, θα εξεταστούν τέσσερα (4) θέματα: α) Επίπεδο γνώσης σχετικά με τη σημασία της συνύπαρξης αρκούδας - ανθρώπου για τις προσπάθειες διατήρησης της αρκούδας. Β) Επίπεδο γνώσης σχετικά με τις αρκούδες που είναι "συνηθισμένες" στην συνύπαρξη με τους ανθρώπους . Γ) Επίπεδο γνώσεων σχετικά με θανάτους από τροχαία ατυχήματα λόγω του κατακερματισμού των περιοχών των ενδιαιτημάτων των περιοχών των αρκούδων. Δ) Επίπεδο γνώσης για τη χρήση προληπτικών μέτρων για την ελαχιστοποίηση ζημιών που προκαλούνται από αρκούδες. 

 

Η εκστρατεία θα αποτελείται από:

1. Εργασίες πολυμέσων
2. Παραγωγή ενημερωτικού υλικού ευαισθητοποίησης (τυπωμένο υλικό)
3. Διοργάνωση συναντήσεων ενημέρωσης του κοινού.
4. Οργάνωση συναντήσεων και σεμιναρίων για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των προπαρασκευαστικών δράσεων Α4 και Α5
5. Διμερές Εργαστήριο