Αρχική > Δράσεις > E. Ευαισθητοποίηση του Κοινού και Διάδοση των Αποτελεσμάτων > Ε2 Χρήση κοινωνικών μέσων, παραγωγή και διάδοση ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων και ηλεκτρονικών banners

1. Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μέσω των Social Media

2. Παραγωγή και διανομή ειδικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σποτ και flash / html banner