Αρχική > Το έργο > Περιοχή Υλοποίησης

Η περιοχή του έργου περιλαμβάνει την περιοχή των Δήμων Αμυνταίου και Φλώρινας που βρίσκονται στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.