Αρχική > Το έργο > Σχετικά με το έργο

Τίτλος

Βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης του ανθρώπου και της αρκούδας στο Δήμο Αμυνταίου

Ακρωνύμιο

LIFE AMYBEAR

Αναφορά

LIFE15 NAT/GR/001108

Χρονοδιάγραμμα

01/10/2016 – 31/07/2020

Συνολικός προϋπολογισμός

1,521,156 €

Συγχρηματοδότηση

1,140,116 €