Αρχική > Νέα

Τρείς θανατώσεις σκύλων φύλαξης κοπαδιών είναι ο θλιβερός απολογισμός του νέου κρούσματος παράνομης  χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων (φόλες)  που έλαβε χώρα στην περιοχή της Βεύης Φλώρινας στις  20  Ιουλίου 2019. Οι ομάδες πεδίου των προγραμμάτων «LIFE AMY BEAR» και «Δράση Ομάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων στη Δυτική Μακεδονία» έδρασαν συνεργατικά ενάντια σε ένα ακόμα περιστατικό, ενός φαινομένου που αποτελεί μάστιγα για την άγρια ζωή και σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.  

30 Ιουλ 2019

Δικτύωση έργων LIFE από την Ελλάδα, Σλοβενία και Κροατία

11 Ιουλ 2019

Στα πλαίσια της Δράσης C2.1 του έργου LIFEAMYBEAR Επισκέψεις Ανταλλαγής Εμπειρίας και Καλών Πρακτικών στη Διαχείριση Πληθυσμών Αρκούδας» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίους πόρους, στα πλαίσια του Προγράμματος LIFE Φύση και Βιοποικιλότητα. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό ταξίδι ανταλλαγής εμπειριών στα Εθνικά Πάρκα Abruzzo και Μajella, με την συμμετοχή ενός ατόμου από τον επικεφαλής εταίρο του έργου, ενός ατόμου από την ΜΚΟ Καλλιστώ καθώς και τριών ατόμων από την ΑΔΗΔΜ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας.

23 Απρ 2019

O κ.Μερτζάνης στα πλαίσια της δικτύωσης LIFE (LIFE “Arctos”, LIFE ARCKAS, LIFE AmyBear & LIFE SAFE CROSSING), ανταποκρίθηκε (εκ μέρους της Καλλιστώ) στην πρόκληση από το Life Dinalp από τους συντονιστές στην Σλοβενία, στο σεμινάριο που έλαβε χώρα στις 08/04/2019, με θέμα: "Κατάτμηση/Συνδεσιμότητα ενδιαιτημάτων αρκούδας από άξονες μεταφοράς -αντισταθμιστικά-διαχειριστικά μέτρα". Το σεμινάριο έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα σε ακροατήριο που αποτελλούνταν από εκπροσώπους Υπουργείων, Τεχνικών Υπηρεσιών και Κατασκευαστικών Εταιρειών.

23 Απρ 2019

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE AMYBEAR, και συγκεκριμένα της Δράσης Ε5 – Δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η Περιβαλλοντική Οργάνωση ΚΑΛΛΙΣΤΩ έχει αναλάβει σε συνεργασία με τους άλλους εταίρους τoυ έργου (Δήμος Αμυνταίου, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης) τη διοργάνωση συναντήσεων- σεμιναρίων  που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε ειδικούς περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φοιτητές των παιδαγωγικών τμημάτων δημοτικής εκπαίδευσης που έχουν άμεση γειτνίαση με την περιοχή του έργου.

26 Μαρ 2019

Προκήρυξη Ανοικτού κάτω των ορίων Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια και εγκατάσταση αποτρεπτικών συστημάτων ατυχημάτων από διελεύσεις άγριας πανίδας στη νέα & παλαιά ΕΟ Αμυνταίου-Βεύης

19 Μαρ 2019

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ» πρόκειται να προμηθευτεί τεχνικό εξοπλισμό, για τις ανάγκες του έργου LIFE15 NAT/GR/001108 (LIFE ΑΜΥΒΕΑR). Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Πρόγραμμα LIFE και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα ελάχιστα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά για τα επιμέρους στοιχεία του εξοπλισμού (με αρίθμηση 1 έως 9, παρακάτω) είναι τα ακόλουθα:

1. Ηλεκτρονική συσκευή θερμικής απεικόνισης: 1 τεμάχιο

Προδιαγραφές:

- Τύπος μικροβολόμετρου: Μη-ψυχόμενο

18 Φεβ 2019

Διακήρυξη αριθμ. 1/2019 συνοπτικού δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ενός αυτοκινήτου στα πλαίσια του προγράμματος LIFE15 NAT/GR/001108 «LIFE AMYBEAR»

07 Φεβ 2019